Social Sciences and Humanity Studies Academic Blog

” पल्पसा क्याफे : एक भिन्न द्रिष्टिकोण

Posted in Audio gallery, नेपाली, book review by Shekhar on January 23, 2009

यो उपन्यासले पर्याप्त समीक्षा र प्रचार-प्रसारविना नै एक महिना�न्दा पनि छोटो समयमा हजारौँ पाठकको मनमाथी एकाधिकार रूपमा शासन चलायो
यो उपन्यासले पर्याप्त समीक्षा र प्रचार-प्रसारविना नै एक महिनाभन्दा पनि छोटो समयमा हजारौँ पाठकको मनमाथी एकाधिकार रूपमा शासन चलायो

(पढ्न समस्या छ भने यस उपन्यासको समीक्षा  शेखर के सीको स्वरमा सुन्नसक्नु हुन्छ  ) http://www.mypodcast.com/members/file-371201

(अथवा ईन्टरने स्पीडको समस्या छ भने आफ्नो कम्प्युटरमा सीधै Download गर्न सक्नुहुन्छ । )

नेपाली पुस्तक बजारमा पल्पसा क्याफे मात्र एउटा यस्तो उपन्यास हो जसले पर्याप्त समीक्षा र प्रचार-प्रसारविना नै एक महिनाभन्दा पनि छोटो समयमा हजारौँ पाठकको मनमाथी एकाधिकार रूपमा शासन चलायो ।

पल्पसा क्याफे प्रकासित हुनु भन्दा अगाडि एक आमपाठक वा समीक्षक भएर लेखक श्री नारायण वाग्लेले एक ठाउँमा यस्तो चिन्ता व्यक्त गरेका छन्- (more…)

Advertisements